MUDr. Eliška Bobůrková: Covid pozitivní matky mohou držet novorozence hned po porodu, riziko nákazy je minimální

Eliška Bobůrková je anestezioložkou ve Všeobecné fakultní nemocnici na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Medicínu vystudovala na druhé lékařské fakultě univerzity Karlovy. Zahlcena prací, věnovala mi jedno úterní ráno svůj čas. V rozhovoru vysvětluje, jak vnímá léčbu covidu 19 a hlavně jak je to s covid pozitivními rodičkami.

Jak probíhá ve vašem zařízení léčba pacientů s covidem?

Je to náročné v tom, že na covid není lék. Musíme volit symptomatickou léčbu, takže se léčí projevy nemoci místo její příčiny. Čeká se dva týdny, co se vlastně stane. Dalším problémem je, že covid se nedá predikovat.

Ztěžuje covid průběh těhotenství?

Těhotenství je nelehké samo o sobě. V druhé polovině se zmenšuje kapacita plic. Pokud se u rodiček projeví dýchací problémy spojené s covidem, tak se situace komplikuje.

Podle vládní vyhlášky je přítomnost otce, partnera nebo partnerky povolena. Je to tak i u covid pozitivních pacientek?

Covid pozitivní pacientky jsou v izolaci s přísným zákazem kontaktu, takže to bohužel nejde.

Nemá to negativní vliv na psychické zdraví matky?

Přítomnost otce je při porodu důležitá a pro rodičku dobrá, ale pokud to není možné, tak se snažíme ji podporovat. Asistentka i doktor vytváří pozitivní atmosféru, aby zajistili rodičce klid a pohodlí. Absence otce nepůsobí újmu. Tu dělá samotné onemocnění.

Jak se liší postup u porodu covid pozitivních rodiček od klasických porodů?

Postup záleží na tom, jaké má matka symptomy. Ve všech případech jsou ale matky po porodu v samostatném boxu. U porodu asymptomatických matek jsou přítomni jen porodní asistentka a gynekolog. Pokud má rodička symptomy a dokonce musí být připojená na kyslík, tak je před porodem několik týdnů v izolaci. Porod se dělá u těchto pacientek císařským řezem, protože přirozenou cestou by to nebylo možné. V takové situaci je potřeba více doktorů, ale i mě, jako anestezioložky. To je jeden z důvodů, proč jsou porody covid pozitivních rodiček finančně mnohem nákladnější.

Jak je to s dítětem po porodu? Může ho matka vidět?

Matky mohou s dítětem trávit čas hned po porodu. To pomáhá jejich psychickému zdraví.

Nenakazí tak matka novorozence?

Riziko nákazy je minimální, přenos na děti jsme nezaznamenali. Matka s dítětem proto může být v kontaktu.

autorka rozhovoru: Ilike Kumsová